Jesteś tutaj: Start / ePUAP/Emp@tia

ePUAP/Emp@tia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Poprzez portal istnieje możliwość składania wniosków drogą elektroniczną zgodnie z zapisami art. 39, art. 63 § 1, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267 ze zm.)

Jakie wnioski można złożyć?

Lista wniosków elektronicznych Pomoc Społeczna:
•    PS-1 to Wniosek o przyznanie pomocy społecznej;
•    PS-2 to Powiadomienie o zmianie sytuacji życiowej;
•    PS-3 to Wniosek o pomoc społeczną dla innej osoby /rodziny. Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:
•    ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;
•   ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);
•    ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;
•    ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;
•    ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;
•    ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.
 
Rejestr żłobków / klubów dziecięcych:
•    RKZ_1 to Wniosek o wpis do rejestru żłobków /  klubów dziecięcych;
•    RKZ_2 to Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków / klubów dziecięcych;
•    RKZ_3 to Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków / klubów dziecięcych.
 
Karta Dużej Rodziny:
•    KDR to Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Od dnia 01 stycznia 2016 r., zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1217), jest możliwe składanie wniosków elektronicznych z obszarów: Świadczeń Rodzinnych oraz Funduszu Alimentacyjnego.

 
Świadczenia Wychowawcze:
•    SW-1 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;

Świadczenia Rodzinne:
•    SR-1 to Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
•    SR-2 to Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka;
•    SR-3 to Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego;
•    SR-4 to Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
•    SR-5 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego;
•    SR-6 to Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. z 1991 r. nr 45, poz. 200, z późn. zm.).
•    SR-7 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.

 
Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:
•    ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;
•   ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);
•    ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;
•    ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;
•    ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;
•    ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.
 
Fundusz Alimentacyjny:
•    FA-1 to Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
•    FA-2 to Wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
 
Wnioski procesowe określone Kodeksem Postępowania Administracyjnego:
•    ZS-1 to Wniosek o wydanie zaświadczenia o udzielonej pomocy;
•   ZS-2 to Wniosek o umorzenie należności (w części lub w całości), rozłożenie na raty spłaty należności, odroczenie terminu płatności, zwolnienie lub zmniejszenie odpłatności (w związku z nienależnymi świadczeniami lub świadczeniami realizowanymi odpłatnie);
•    ZS-3 to Zgłoszenie nieprawidłowości do jednostki terenowej;
•    ZS-4 to Wniosek o zmianę decyzji lub postanowienia;
•    ZS-5 to Odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie;
•    ZS-6 to Korespondencja w sprawie do jednostki terenowej.

Gdzie złożyć wniosek?

Usługi elektroniczne dla obywateli udostępnione są pod adresem:

http://empatia.mpips.gov.pl/

lub bezpośrednio

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Każdy obywatel może wypełnić wniosek dla siebie lub innej osoby i przesłać go do OPS (Ośrodka Pomocy Społecznej) lub urzędu właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.

Jak złożyć wniosek?

W celu złożenia wniosku elektronicznie:
1.    Załóż bezpłatne konto na ePUAP lub użyj elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

(w przypadku bezpłatnego konta ePUAP, po jego założeniu należy je jednorazowo potwierdzić (dowód osobisty / paszport) w Urzędzie. Lista Urzędów potwierdzających konta ePUAP znajdują się TUTAJ )
2.    W przypadku pierwszej wizyty na portalu Emp@tia zarejestruj swoje konto klikając w pole LOGOWANIE ZAKŁADANIE KONTA (w prawym górnym rogu ekranu).
3.    Po zarejestrowaniu konta zostaniesz automatycznie zalogowany do modułu eWnioski.
4.    Będąc już zalogowanym uzupełnij wniosek i prześlij go elektronicznie do właściwego OPS lub urzędu.
5.    Wszelkie informacje dotyczące rozpatrzenia twojego wniosku dostępne są z poziomu twojego konta na portalu emp@tia.

 

Tu znajdziesz szczegółową instrukcję składania wniosków na portalu