Jesteś tutaj: Start / Dodatek Energetyczny

Dodatek Energetyczny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Osoba ubiegająca się o zryczałtowany dodatek energetyczny musi spełniać następujące warunki:
1 .Jest właścicielem mieszkania .
2. Na dzień składania wniosku o zryczałtowany dodatek energetyczny ma przyznany decyzją dodatek mieszkaniowy.
3. .Jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą energetycznym.
4. Zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2018 r.  do 30 kwietnia 2019 r. wynosi:
-  11,35 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną,
-  15,77 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób,
-  18,92 zł. miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z  co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny jest wypłacany w Kasie MOPS w Parczewie, ul. Ogrodowa 16 od 10 dnia każdego miesiąca, zgodnie z harmonogramem wypłat.