Jesteś tutaj: Start / Stypendia

Stypendia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE

SOCJALNYM

W ROKU SZKOLNYM 2019 / 2020

Termin i miejsce złożenia wniosku:
wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Siemieniu (pok. nr 9) w terminie od 1 września do 15 września
danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów
pracowników służb społecznych – od 1 września do 15 października
danego roku szkolnego.

Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania stypendium
szkolnego wynosi 528,00 zł na 1 osobę w rodzinie – dochód netto
z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Załączniki do wniosku:
Do wniosku dołączyć należy zaświadczenie ze szkoły potwierdzające
status ucznia bądź słuchacza oraz zaświadczenia, oświadczenia lub
inne dokumenty potwierdzające uzyskane dochodu, a w przypadku
osób uczących się odpowiednio zaświadczenie ze szkoły/uczelni.