Przeciwdziałanie Przemocy - gops siemień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Przeciwdziałanie Przemocy

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem

 

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie

 

Telefon zaufania

 

Przemoc można zatrzymać

 

Co robić w sytuacji przemocy?