Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Program Wspieraj Seniora

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu włączył się w realizację programu “Wspieraj Seniora
Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy (w zakresie organizacji i realizacji dostarczania w artykułów pierwszej potrzeby do osób starszych) Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

 Mechanizm udzielania pomocy w ramach programu jest następujący.
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje się pozostać w domu w związku z utrzymującym się stanem epidemii dzwoni na ogólnopolską infolinię uruchomioną w ramach programu Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – 22 505 11 11  można też zgłaszać się bezpośrednio do Ośrodka -tel.83-3547158  lub  83-3547161

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje zgłoszenie i ustala usługę wsparcia, która ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz leki.

Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior

 Z programu mogą skorzystać osoby starsze po 70 roku życia. W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie przed 70. życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej społecznej osoby.  w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej oraz leki. Koszty zakupów pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać (nieodpłatnie) czynności związane z codziennym funkcjonowaniem, np. sprawy urzędowe (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.   

 Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek. W zależności od zorganizowania usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej (np. może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).

 

Dokładne informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow-w-pytaniach-i-odpowiedziach
oraz

pod adresem http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/475

 

 

 

 

 

Informacja dotycząca obsługi klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu.

 

   W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu.

Niezbędną dokumentację, mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty (na adres GOPS Siemień.ul.Stawowa 1B, 21-220 Siemień) lub platformy ePUAP

Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Dane kontaktowe znajdziecie Państwo również na stronie internetowej Ośrodka

telefon ogólny .83-3547158

 

 

 

Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego (500+)

i świadczenia Dobry Start (300+)

będą realizowane w następujących dniach:

 

poniedziałek, środa 7.30-15.30

wtorek 7.30-11.30

 

 

 

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu rozpoczął realizację projektu "Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Perspektywa -wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.03.2021

Wartość dofinansowania z UE: 499.147,20 zł + wkład własny -88.084,80 zł

Łącznie = 587.232 zł.

 

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Adres: 21-220 Siemień, ul. Stawowa 1B

tel./fax. 83-3547161

mail: gops@siemien.pl

 

Cel projektu: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizacje kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno zawodowej.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo

b) osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

W ramach grupy docelowej co najmniej 10% ogółu uczestników stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Oferowane wsparcie:

1. Praca socjalna świadczona na rzecz 24 uczestników projektu. 2. Aktywna integracja (przeprowadzenie diagnozy potrzeb z IPD przez doradcę zawodowego -24 os. x 6 godz.)

3. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych i Osobistych (40 godz. x 2 gr)i Trening Kompetencji Zawodowych (40 godz. x 2 gr.)

4. Warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania konfliktów(16 godz. x 2 gr.)

5.Wsparcie psychologiczne indywidualne 24 os. x 4 godz.

6.Pośrednictwo zawodowe- 6 godz. x 24 os.

7. Szkolenie zawodowe 120 godz./osobę x 24 os.(pełen zakres)

8. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania(16 godz. x 24 os.)

9. Pośrednictwo pracy(4 godz. x 24 os.)

 

 

 

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- ubezpieczenie NNW

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

-zasiłki i pomoc w naturze

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

 

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 26.04.2019 r. w sposób ciągły aż do zebrania się grupy 12 uczestników projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu rozpoczął realizację projektu "Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Perspektywa -wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.03.2021

Wartość dofinansowania z UE: 499.147,20 zł + wkład własny -88.084,80 zł

Łącznie = 587.232 zł.


BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Adres: 21-220 Siemień, ul. Stawowa 1B

tel./fax. 83-3547161

mail: gops@siemien.pl

Cel projektu: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizacje kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno zawodowej.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo

b) osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

W ramach grupy docelowej co najmniej 10% ogółu uczestników stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Oferowane wsparcie:

1. Praca socjalna świadczona na rzecz 24 uczestników projektu. 2. Aktywna integracja (przeprowadzenie diagnozy potrzeb z IPD przez doradcę zawodowego -24 os. x 6 godz.)

3. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych i Osobistych (40 godz. x 2 gr)i Trening Kompetencji Zawodowych (40 godz. x 2 gr.)

4. Warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania konfliktów(16 godz. x 2 gr.)

5.Wsparcie psychologiczne indywidualne 24 os. x 4 godz.

6.Pośrednictwo zawodowe- 6 godz. x 24 os.

7. Szkolenie zawodowe 120 godz./osobę x 24 os.(pełen zakres)

8. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania(16 godz. x 24 os.)

9. Pośrednictwo pracy(4 godz. x 24 os.)

 

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- ubezpieczenie NNW

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

-zasiłki i pomoc w naturze

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

 

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 26.04.2019 r. w sposób ciągły aż do zebrania się grupy 12 uczestników projektu.

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu zamieszcza

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Gminie Siemień na lata 2020 – 2030”

do konsultacji społecznych,

propozycje zmian prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: gops@siemien.pl w dniach od 03.07.2020 r. do 24.07.2020 r.

Dokument jest dostępny do pobrania pod linkiem:  Strategia