Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

 

Informacja dotycząca obsługi klientów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu.

 

   W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemieniu.

Niezbędną dokumentację, mogą Państwo dostarczyć za pośrednictwem poczty (na adres GOPS Siemień.ul.Stawowa 1B, 21-220 Siemień) lub platformy ePUAP

Wątpliwości i pytania można zgłaszać telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną.

Dane kontaktowe znajdziecie Państwo również na stronie internetowej Ośrodka

telefon ogólny .83-3547158

 

 

 

Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego (500+)

i świadczenia Dobry Start (300+)

będą realizowane w następujących dniach:

 

poniedziałek, środa 7.30-15.30

wtorek 7.30-11.30

 

 

 

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu rozpoczął realizację projektu "Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Perspektywa -wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.03.2021

Wartość dofinansowania z UE: 499.147,20 zł + wkład własny -88.084,80 zł

Łącznie = 587.232 zł.

 

 

BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Adres: 21-220 Siemień, ul. Stawowa 1B

tel./fax. 83-3547161

mail: gops@siemien.pl

 

Cel projektu: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizacje kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno zawodowej.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo

b) osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

W ramach grupy docelowej co najmniej 10% ogółu uczestników stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Oferowane wsparcie:

1. Praca socjalna świadczona na rzecz 24 uczestników projektu. 2. Aktywna integracja (przeprowadzenie diagnozy potrzeb z IPD przez doradcę zawodowego -24 os. x 6 godz.)

3. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych i Osobistych (40 godz. x 2 gr)i Trening Kompetencji Zawodowych (40 godz. x 2 gr.)

4. Warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania konfliktów(16 godz. x 2 gr.)

5.Wsparcie psychologiczne indywidualne 24 os. x 4 godz.

6.Pośrednictwo zawodowe- 6 godz. x 24 os.

7. Szkolenie zawodowe 120 godz./osobę x 24 os.(pełen zakres)

8. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania(16 godz. x 24 os.)

9. Pośrednictwo pracy(4 godz. x 24 os.)

 

 

 

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- ubezpieczenie NNW

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

-zasiłki i pomoc w naturze

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

 

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 26.04.2019 r. w sposób ciągły aż do zebrania się grupy 12 uczestników projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu rozpoczął realizację projektu "Perspektywa-wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł Projektu: „Perspektywa -wspieranie aktywnej integracji na terenie gminy Siemień”

Beneficjent: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 - 31.03.2021

Wartość dofinansowania z UE: 499.147,20 zł + wkład własny -88.084,80 zł

Łącznie = 587.232 zł.


BIURO PROJEKTU (informacja i rekrutacja):

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Adres: 21-220 Siemień, ul. Stawowa 1B

tel./fax. 83-3547161

mail: gops@siemien.pl

Cel projektu: Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizacje kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno zawodowej.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

w szczególności:

a) osoby bierne zawodowo

b) osoby bezrobotne – zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.

W ramach grupy docelowej co najmniej 10% ogółu uczestników stanowią osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego.

Oferowane wsparcie:

1. Praca socjalna świadczona na rzecz 24 uczestników projektu. 2. Aktywna integracja (przeprowadzenie diagnozy potrzeb z IPD przez doradcę zawodowego -24 os. x 6 godz.)

3. Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych i Osobistych (40 godz. x 2 gr)i Trening Kompetencji Zawodowych (40 godz. x 2 gr.)

4. Warsztaty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozwiązywania konfliktów(16 godz. x 2 gr.)

5.Wsparcie psychologiczne indywidualne 24 os. x 4 godz.

6.Pośrednictwo zawodowe- 6 godz. x 24 os.

7. Szkolenie zawodowe 120 godz./osobę x 24 os.(pełen zakres)

8. Warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego odżywiania(16 godz. x 24 os.)

9. Pośrednictwo pracy(4 godz. x 24 os.)

 

Oferowane wsparcie towarzyszące:

- stypendium szkoleniowe i stażowe

- ubezpieczenie NNW

- badania lekarskie

- pełne wyżywienie

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe

- atrakcyjne materiały szkoleniowe

-zasiłki i pomoc w naturze

- opieka profesjonalnej kadry dydaktycznej

-możliwość zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień

 

REKRUTACJA

Rekrutacja jest prowadzona od 26.04.2019 r. w sposób ciągły aż do zebrania się grupy 12 uczestników projektu.

 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu zamieszcza

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Gminie Siemień na lata 2020 – 2030”

do konsultacji społecznych,

propozycje zmian prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: gops@siemien.pl w dniach od 03.07.2020 r. do 24.07.2020 r.

Dokument jest dostępny do pobrania pod linkiem:  Strategia