Zasiłek Pielęgnacyjny - gops siemień

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu

Zasiłek Pielęgnacyjny

Kto może złożyć wniosek ?

Nie ma kryterium dochodowego.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego

Jak przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Wymagane dokumenty

Dokumenty dotyczące osoby uprawnionej: dokument tożsamości do wglądu pracownika, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie przepisów innych niż przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (kserokopia, oryginał do wglądu).